אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס הן הסכמים בין מדינות הקובעים את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ונכסים בעלי זיקה לשתי המדינות. הכללים המוסכמים באמנות המס מצטרפים להוראות הדין הפנימי החל בכל אחת מהמדינות, אך כאשר יש סתירה בין הוראות האמנה להוראות הדין הפנימי, הוראות האמנה גוברות.

לחצו על המדינה לקבלת אמנת המס:

דברו איתנו