דירה בירושה בחו”ל

קיבלתם דירה בירושה בחו”ל ואתם רוצים למכור אותה?
תכנון מס נכון יכול להציל רבע מהדירה!

דרכי הפעולה

_

לפי החוק בארץ, קבלת נכס בירושה או במתנה גורם ל”כניסה לנעלי המוריש”. המשמעות היא תשלום כלל רווח ההון מיום רכישת הנכס על ידי המוריש ועד למכירתו.
באמצעות פניה לרשות המסים בבקשה להחלטת מיסוי ניתן לקבל הסכמה עם רשות המסים לכך שהרשות תראה בנכס כאילו נרכש על ידי המוכר ביום קבלת הירושה וכך המס יהיה מינימלי אם בכלל יחול מס.

דברו איתנו